czwartek, 25 września 2014

Chrzest

We wrześniu 2014 roku w zborze wałbrzyskim odbyła się uroczystość chrztu świętego. Uroczystość poprowadził pastor okręgowy Andrzej Majewski. Ochrzczony został Janusz Ciesielski.
Do chrztu przygotowywali go bracia Jan Ostrowski i Edward Gabalski. Podczas uroczystości wykonywanymi utworami muzycznymi usługiwał brat Arnold Szuper. Po zanurzeniu prowadzący apelował o kolejne decyzje dla Jezusa na który kolejne sześć osób odpowiedziało pozytywnie wyrażając chęć podjęcia przymierza z Panem. Brat Andrzej modlił się z nimi. Pastor cieszył się z tego, że w sąsiednim zborze w Jeleniej Górze za tydzień kolejna osoba będzie ochrzczona i że są inni, którzy podejmują i podejmą najważniejszą decyzje w życiu jakim jest biblijne podążanie za Panem. Pod koniec ochrzczony brat przyjmował życzenia od braci i sióstr. Przyjazna, braterska atmosfera trwała nadal podczas wspólnej agape. Był to czas wspólnego posiłku i spożywania potraw, które członkowie zboru przynieśli przygotowując je wcześniej , a także bycia ze sobą, pogłębiania relacji braterskich.

Zasneli w Panu

W styczniu 2014 w miejscowości Sady Górne koło Bolkowa odbyła się uroczystość pogrzebowa, którą poprowadził pastor okręgowy Andrzej Majewski. Nasz brat Dawid Karpowicz w wieku 33 lat uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu w drodze na zebranie rady zboru. Pomimo umieszczenia w szpitalu, nie odzyskał przytomności i niebawem zmarł. Był to brat, który dał się lubić. Dawid był bezgranicznie szczery wobec Boga i współwyznawców, przy tym życzliwy, kochający Pana Boga i ludzi. Dostrzegał potrzeby najmłodszych i najsłabszych. Był zaangażowany w służbę dzieciom i dorosłym. Jako prowadzący grupę szkoły sobotniej uwielbiał temat łaski Pana Jezusa, która w widoczny sposób wpłynęła na jego życie. Był utalentowany a swoje talenty wykorzystywał w służbie dla zboru, muzycznie jako wykonawca pieśni chrześcijańskich, językowo jako tłumacz. Tragiczny wypadek i zaśnięcie brata Dawida było zarazem smutnym, jak i szokującym zbór wałbrzyski wydarzeniem, dostrzegamy brak Dawida Karpowicza i jego służby, ale nadzieja i pewność w Chrystusie pozwala ufnie czekać na ponowne spotkanie, gdy Pan Jezus powróci powtórnie i obudzi naszego brata już do nowego, wiecznego życia.

Chrzest

W sobotę 11 maja 2013 roku w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Chełmnie odbyła się piękna, radosna i szczególna uroczystość - chrzest 3 osób. Po złożonym wyznaniu podczas, którego katechumeni publicznie zaświadczyli o powierzeniu swojego życia Jezusowi, zawarli przymierze z Panem przez chrzest zanurzeniowy w lokalnym baptysterium; siostry Halina, Danuta i brat Tadeusz. Czwarta osoba – brat Czesław – przyjął chrzest w domu. Uroczystość poprowadził pastor Andrzej Majewski Nasze siostry i bracia pochodzą z Kotliny Kłodzkiej co szczególnie cieszy bo są oni odpowiedzią na wiele modlitw i działań naszego zboru z myślą, aby na tych terenach znaleźli się ludzie, którzy przyjmą adwentowe poselstwo zbawienia w Chrystusie.

czwartek, 25 października 2012

Kursy biblijne

Poznawanie Pisma Świętego możliwe jest w systemie kurów drogą korespondencyjną lub przez internet. Potencjalny słuchacz w zależności od wieku, upodobań i preferencji może wybrać z pośród poniższych kursów biblijnych:
Kurs "Życie Jezusa" - 12 lekcji dla dzieci w wieku 9 - 12 lat.
Śladami Apostoła Pawła - 12 lekcji dla osób zainteresowanych poznawaniem Pisma Świętego pod kontem działalności tego wielkiego apostoła.
Kurs "Archeologia i Biblia" 12 lekcji w których można poznać jak ta dziedzina nauki dostarcza argumentów za autentycznością i prawdomównością opisów Pisma Świętego. Archeologia, Historia, losy starożytnych narodów.
Kurs "Start w życie" 14 lekcji adresowanych szczególnie dla młodych czytelników Pisma Świętego.
Kurs "Tak mówi Biblia"
Kurs "Studium proroctwa - Daniel"
Kurs "Studium proroctwa - Apokalipsa"
Kurs "Odkrycia"
SZCZEGÓŁY: http://www.kursybiblijne.pl/

środa, 27 kwietnia 2011

piątek, 11 lutego 2011

Nabożeństwo 12 lutego 2011

Rozpocznie się jak zwykle o 9:30 W części pierwszej m. in. w małych grupach skupimy się na tematach Słowa Bożego - tym razem będzie to: "Nadzieja przeciw depresji" i fragmenty Pisma Świętego: Ps 42,1-12; 31,11; 32,1-5; 39,3-8; 1 J 1,9; Mi 7,1-7; Ap 21,2-4 oraz tekst do zapamiętania: "Bliski jest Pan tym, których serce jest złamane, a wybawia utrapionych na duchu" (Ps 34,19).
W tym dniu "Słowem Bożym" usługiwał będzie Jacek Filończyk. W drugiej części wygłosi homilię połączoną z prezentacją komputerową. Po oficjalnej części nabożeństwa będzie miała miejsce "Agape" - uczta miłości, czyli wspólne spożywanie poczęstunku, różnych potraw przygotowanych przyniesionych przez członków wspólnoty.
Wszyscy goście mile widziani.